Nariadenie vlády č. 19/1948 Zb.Nařízení, kterým se mění a doplňuje železniční přepravní řád.

(v znení č. 283/1949 Zb.)

Čiastka 9/1948
Platnosť od 02.03.1948 do31.03.1952
Účinnosť od 01.01.1950 do31.03.1952
Zrušený 2/1952 Zb.

OBSAH

Čl. I. (§ 4.zvířata - § 11.uzvířat)