Nariadenie vlády č. 19/1948 Zb.Nařízení, kterým se mění a doplňuje železniční přepravní řád.

(v znení č. 283/1949 Zb.)

Čiastka 9/1948
Platnosť od 02.03.1948 do31.03.1952
Účinnosť od 01.01.1950 do31.03.1952
Zrušený 2/1952 Zb.

OBSAH

Čl. I. (§ 4.zvířata - § 11.uzvířat)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1950 - 31.03.1952 283/1949 Zb.
01.01.1948 - 31.12.1949

Pôvodný predpis

01.01.1948