Zákon č. 188/1948 Zb.Zákon, kterým se mění a doplňují některá další ustanovení dekretu presidenta republiky o závodních a podnikových radách.

Čiastka 67/1948
Platnosť od 03.08.1948 do20.07.1959
Účinnosť od 03.08.1948 do20.07.1959
Zrušený 37/1959 Zb.