Zákon č. 183/1948 Zb.Zákon o Investiční bance

(v znení č. 61/1950 Zb., 84/1952 Zb.)

Čiastka 66/1948
Platnosť od 03.08.1948 do31.12.1989
Účinnosť od 01.01.1953 do31.12.1989
Zrušený 158/1989 Zb.