Vyhláška č. 179/1948 Zb.Vyhláška o oprave tlačových chýb vo vládnom nariadení zo dňa 12. novembra 1947, č. 210 Sb., o úprave platových a s nimi súvisiacich služobných pomerov štátnych a iných verejných zamestnancov, ako aj poživateľov odpočivných (zaopatrovacích) platov na Slovensku.

Čiastka 64/1948
Platnosť od 02.08.1948 do31.03.1950
Účinnosť od 02.08.1948 do31.03.1950
Zrušený 66/1950 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
02.08.1948 - 31.03.1950