Nariadenie vlády č. 176/1948 Zb.Nařízení, kterým se prohlašuje městská veřejná nemocnice v Komárně za ústav státní.

Čiastka 63/1948
Platnosť od 29.07.1948
Účinnosť od 08.03.1948

OBSAH