Nariadenie vlády č. 176/1948 Zb.Nařízení, kterým se prohlašuje městská veřejná nemocnice v Komárně za ústav státní.

Čiastka 63/1948
Platnosť od 29.07.1948
Účinnosť od 08.03.1948

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
08.03.1948 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

08.03.1948