Vyhláška č. 171/1948 Zb.Vyhláška o opravě tiskové chyby v zákoně ze dne 28. dubna 1948, č. 121 Sb., o znárodnění ve stavebnictví.

Čiastka 60/1948
Platnosť od 16.07.1948
Účinnosť od 31.07.1948