Nariadenie vlády č. 166/1948 Zb.Nařízení, kterým se zrušuje použivatelnost předpisů o úpravě prodeje tabákových výrobků.

Čiastka 58/1948
Platnosť od 13.07.1948
Účinnosť od 15.07.1948

OBSAH

166

Vládní nařízení

ze dne 7. července 1948,

kterým se zrušuje použivatelnost předpisů o úpravě prodeje tabákových výrobků.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 2, odst. 2 zákona ze dne 2. října 1946, č. 195 Sb., o použivatelnosti předpisů z doby nesvobody:


§ 1.

Použivatelnost vládního nařízení ze dne 21. září 1941, č. 342 Sb., o úpravě prodeje tabákových výrobků, se zrušuje.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. července 1948; provede je ministr financí.


Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.