Nariadenie vlády č. 166/1948 Zb.Nařízení, kterým se zrušuje použivatelnost předpisů o úpravě prodeje tabákových výrobků.

Čiastka 58/1948
Platnosť od 13.07.1948
Účinnosť od 15.07.1948

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.07.1948 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

13.07.1948