Nariadenie vlády č. 164/1948 Zb.Nařízení, kterým se prodlužují některé lhůty podle zákona o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek.

Čiastka 57/1948
Platnosť od 30.06.1948
Účinnosť od 01.07.1948

OBSAH