Vyhláška č. 155/1948 Zb.Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dodatková dohoda k obchodní a plavební smlouvě československo-jihoslovanské ze dne 14. listopadu 1928, podepsaná v Praze dne 10. dubna 1948.

Čiastka 55/1948
Platnosť od 16.06.1948 do31.10.2004
Účinnosť od 01.07.1948 do31.10.2004
Zrušený 407/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. októbra 1948. So súhlasom prezidenta republiky sa táto dohoda uvádza v platnosť 13. apríla 1948. Schválené Národným zhromaždením 20. júla 1948 (vyhláška č. 256/1948 Zb.).

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1948 - 31.10.2004

Pôvodný predpis

16.06.1948