Nariadenie vlády č. 141/1948 Zb.Nařízení o úpravě okresů a sídel revírních báňských úřadů v zemích České a Moravskoslezské.

Čiastka 49/1948
Platnosť od 04.06.1948