Nariadenie vlády č. 14/1948 Zb.Nařízení o vzdělání učitelů náboženství škol obecných a měšťanských.

Čiastka 7/1948
Platnosť od 17.02.1948 do06.05.1953
Účinnosť od 17.02.1948 do06.05.1953
Zrušený 31/1953 Zb.