Zákon č. 134/1948 Zb.Zákon, jímž se prodlužuje platnost předpisů o úpravě některých právních poměrů důstojníků a rotmistrů z povolání a o převzetí některých osob do československé branné moci.

Čiastka 48/1948
Platnosť od 04.06.1948 do30.04.1960
Účinnosť od 13.04.1948 do30.04.1960
Zrušený 76/1959 Zb.

OBSAH