Zákon č. 129/1948 Zb.Zákon o ničotnosti niektorých rozsudkov vojenských súdov tzv. Slovenského štátu.

Čiastka 48/1948
Platnosť od 04.06.1948
Účinnosť od 04.06.1948