Zákon č. 127/1948 Zb.Zákon, kterým československý stát nabývá pro Svaz sovětských socialistických republik a Spojené státy americké vlastnického práva k některým nemovitostem a movitostem.

(v znení č. 282/1949 Zb.)

Čiastka 48/1948
Platnosť od 04.06.1948
Účinnosť od 31.12.1949

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
31.12.1949 282/1949 Zb. Aktuálne znenie
04.06.1948 - 30.12.1949