Vyhláška č. 11/1948 Zb.Vyhláška, jíž se mění vyhláška o částečném uvolnění vývozu věcných darů a stěhovaných svršků.

Čiastka 6/1948
Platnosť od 11.02.1948 do31.12.1953
Účinnosť od 11.02.1948 do31.12.1953
Zrušený 107/1953 Zb.