Vyhláška č. 109/1948 Zb.Vyhláška o ražbě a vydání dvacetníků.

Čiastka 43/1948
Platnosť od 29.05.1948 do31.05.1953
Účinnosť od 29.05.1948 do31.05.1953
Zrušený 45/1953 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
29.05.1948 - 31.05.1953

Pôvodný predpis

29.05.1948