Vyhláška č. 104/1948 Zb.Vyhláška ministrů zdravotnictví a spravedlnosti o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Karlových Varech.

Čiastka 42/1948
Platnosť od 26.05.1948
Účinnosť od 25.05.1948

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
25.05.1948 Aktuálne znenie