Vyhláška č. 10/1948 Zb.Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Úmluva mezi republikou Československou a republikou Polskou o zajištění hospodářské spolupráce, podepsaná v Praze dne 4. července 1947.

(v znení č. 9/1949 Zb.)

Čiastka 6/1948
Platnosť od 11.02.1948
Účinnosť od 07.12.1948
Redakčná poznámka

Ratifikačné listiny boly vymenené vo Varšave dňa 7. decembra 1948, a týmto dňom nadobudol Dohovor podľa ustanovenia svojho čl. V medzinárodnú účinnosť.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
07.12.1948 9/1949 Zb. Aktuálne znenie
11.02.1948 - 06.12.1948