Zákon č. 94/1947 Zb.Zákon o mimořádných ošetřovatelských diplomových zkouškách a o doplňovacím výcviku ošetřovatelského personálu.

Čiastka 45/1947
Platnosť od 16.06.1947
Účinnosť od 16.06.1947

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
16.06.1947 Aktuálne znenie