Zákon č. 91/1947 Zb.Zákon o daru Československé republiky dětem k svátku matek 1947.

Čiastka 43/1947
Platnosť od 10.06.1947
Účinnosť od 10.06.1947

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
10.06.1947 Aktuálne znenie