Zákon č. 89/1947 Zb.Zákon, kterým se zrušuje vládní nařízení ze dne 17. května 1945, č. 6 Sb., o některých opatřeních v zásobování obyvatelstva potravinami.

Čiastka 43/1947
Platnosť od 10.06.1947
Účinnosť od 10.06.1947

OBSAH