Vyhláška č. 85/1947 Zb.Vyhláška o dohodě mezi vládou československou a vládou Jeho Veličenstva ve Spojeném království o peněžních pohledávkách a majetku v Československu a ve Spojeném království, které byly podrobeny zvláštním opatřením proto, že Československo bylo obsazeno nepřítelem, sjednané dne 1. listopadu 1945 v Londýně.

Čiastka 42/1947
Platnosť od 09.06.1947
Účinnosť od 24.06.1947
Redakčná poznámka

Vyhlašuje se s tím, že dohoda nabyla podle svého článku 18 mezinárodní účinnosti dnem podpisu, t. j. dnem 1. listopadu 1945.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
24.06.1947 Aktuálne znenie