Nariadenie vlády č. 8/1947 Zb.Nařízení o soupisu československého majetku na Zakarpatské Ukrajině.

Čiastka 6/1947
Platnosť od 04.02.1947
Účinnosť od 04.02.1947

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
04.02.1947 Aktuálne znenie