Zákon č. 55/1947 Zb.Zákon o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního plánu.

(v znení č. 132/1948 Zb., 244/1949 Zb.)

Čiastka 29/1947
Platnosť od 17.04.1947 do25.10.1955
Účinnosť od 06.12.1949 do25.10.1955
Zrušený 50/1955 Zb.

OBSAH

ČÁST I. (§ 1 - § 6)
ČÁST II (§ 7 - § 11a)
ČÁST III (§ 12 - § 16)