Zákon č. 4/1947 Zb.Zákon o úpravě platových a služebních poměrů učitelek ručních prací (domácích nauk).

Čiastka 3/1947
Platnosť od 27.01.1947
Účinnosť od 01.07.1946