Zákon č. 31/1947 Zb.Zákon o některých zásadách při rozdělování nepřátelského majetku, konfiskovaného podle dekretu presidenta republiky ze dne 25. října 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy.

Čiastka 16/1947
Platnosť od 17.03.1947
Účinnosť od 01.04.1947