Nariadenie vlády č. 3/1947 Zb.Vládní nařízení, kterým se upravují některé otázky organisace a služební a platové poměry sboru uniformované vězeňské stráže.

Čiastka 2/1947
Platnosť od 21.01.1947
Účinnosť od 21.01.1947
Redakčná poznámka

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení s výjimkou ustanovení §§ 13, 14, 15, 37, 43, 44, 57 a § 58, odst. 3, pro něž se počátek účinnosti stanoví dnem 1. listopadu 1945; provede je ministr spravedlnosti v dohodě se zúčastněnými členy vlády.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
21.01.1947 Aktuálne znenie