Nariadenie vlády č. 205/1947 Zb.Vládní nařízení jímž se mění předpisy o náhradě hotových vydání a ušlého výdělku přísedících pracovních soudů.

Čiastka 97/1947
Platnosť od 15.12.1947
Účinnosť od 01.01.1948

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1948 Aktuálne znenie