Vyhláška č. 203/1947 Zb.Vyhláška předsedy vlády o zrušení spolků uvedených v § 5, odst. 1 zákona ze dne 19. Března 1947, č. 48 Sb., o organisaci péče o mládež.

Čiastka 97/1947
Platnosť od 15.12.1947
Účinnosť od 31.12.1947

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
31.12.1947 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

15.12.1947