Vyhláška č. 199/1947 Zb.Vyhláška ministra financí o stažení některých drobných mincí československé měny.

Čiastka 94/1947
Platnosť od 10.12.1947
Účinnosť od 10.12.1947

OBSAH