Nariadenie vlády č. 183/1947 Zb.Nařízení, jímž se určují zemědělské výrobní oblasti.

(v znení č. 53/1955 Zb.)

Čiastka 86/1947
Platnosť od 12.11.1947 do31.03.1964
Účinnosť od 03.12.1955 do31.03.1964
Zrušený 40/1964 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
03.12.1955 - 31.03.1964 53/1955 Zb.
05.09.1947 - 02.12.1955

Pôvodný predpis

05.09.1947