Zákon č. 180/1947 Zb.Zákon o novém sňatku žen, jejichž manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné.

Čiastka 86/1947
Platnosť od 12.11.1947
Účinnosť od 12.11.1947

OBSAH