Zákon č. 180/1947 Zb.Zákon o novém sňatku žen, jejichž manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné.

Čiastka 86/1947
Platnosť od 12.11.1947
Účinnosť od 12.11.1947

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
12.11.1947 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

12.11.1947