Vyhláška č. 177/1947 Zb.Vyhláška ministerstva národní obrany o nástupních termínech příslušníků náhradní zálohy ročníku narození 1922 a starších do vojenského výcviku a o nástupních termínech lékařů, zvěrolékařů a magistrů farmacie do presenční služby a do vojenského výcviku v roce 1948.

Čiastka 85/1947
Platnosť od 05.11.1947
Účinnosť od 05.11.1947

OBSAH