Nariadenie vlády č. 176/1947 Zb.Vládní nařízení jímž se mění § 10 vládního nařízení ze dne 16. října 1924, č. 220 Sb., o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské.

Čiastka 85/1947
Platnosť od 05.11.1947
Účinnosť od 05.11.1947

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
05.11.1947 Aktuálne znenie