Zákon č. 168/1947 Zb.Zákon o zřízení vysoké školy Janáčkovy akademie musických umění v Brně.

Čiastka 82/1947
Platnosť od 13.10.1947
Účinnosť od 13.10.1947

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
13.10.1947 Aktuálne znenie