Vyhláška č. 159/1947 Zb.Vyhláška ministra financí kterou se stanoví číselná výše monopolní daně z lihu.

Čiastka 76/1947
Platnosť od 20.09.1947
Účinnosť od 22.09.1947

OBSAH