Vyhláška č. 153/1947 Zb.Vyhláška ministra vnitra o opravě tiskové chyby v příloze k vyhlášce ministra spravedlnosti ze dne 17. června 1947, č. 119 Sb., o úplném znění zákonných ustanovení o právu chudých.

Čiastka 72/1947
Platnosť od 28.08.1947
Účinnosť od 28.08.1947

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
28.08.1947 Aktuálne znenie