Zákon č. 129/1947 Zb.Zákon jímž se zřizuje Československý ústav práce.

Čiastka 59/1947
Platnosť od 22.07.1947
Účinnosť od 22.07.1947

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
22.07.1947 Aktuálne znenie