Vyhláška č. 114/1947 Zb.Vyhláška ministra průmyslu o vysvědčeních živnostenských pracoven pro šití šatů při některých odborných školách pro ženská povolání.

Čiastka 51/1947
Platnosť od 01.07.1947
Účinnosť od 01.07.1947

OBSAH