Zákon č. 110/1947 Zb.Zákon kterým se živnost vulkanisérská prohlašuje za řemeslnou.

Čiastka 51/1947
Platnosť od 01.07.1947
Účinnosť od 01.07.1947

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1947 Aktuálne znenie