Zákon č. 102/1947 Zb.Zákon o nabývání a pozbývání československého státního občanství sňatkem.

Čiastka 48/1947
Platnosť od 24.06.1947
Účinnosť od 24.06.1947