Nariadenie vlády č. 100/1947 Zb.Vládní nařízení o doplnění přílohy B (tárového sazebníku) k vládnímu nařízení ze dne 13. prosince 1927, č. 168 Sb., jímž se provádí celní zákon.

Čiastka 47/1947
Platnosť od 21.06.1947
Účinnosť od 01.07.1947

OBSAH