Vyhláška č. 10/1947 Zb.Vyhláška ministerstva národní obrany o nástupních termínech příslušníků náhradní zálohy ročníku narození 1919 do vojenského výcviku v roce 1947.

Čiastka 6/1947
Platnosť od 04.02.1947
Účinnosť od 04.02.1947

OBSAH