Zákon č. 99/1946 Zb.Zákon o daňových úlevách na opravy domů prováděné z důvodu poškození válečnými událostmi.

Čiastka 45/1946
Platnosť od 17.05.1946
Účinnosť od 17.05.1946

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
17.05.1946 Aktuálne znenie