Vyhláška č. 88/1946 Zb.Vyhláška o zatímním přenesení působnosti okresního národního výboru v Dobrušce ve volebních věcech na okresní národní výbor v Novém Městě nad Metují.

Čiastka 41/1946
Platnosť od 08.05.1946
Účinnosť od 01.05.1946

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.1946 Aktuálne znenie