Zákon č. 87/1946 Zb.Zákon, jímž se mění zákon ze dne 14. července 1927, č. 115 Sb., o úpravě zeměměřičského studia na vysokých školách technických.

Čiastka 41/1946
Platnosť od 08.05.1946
Účinnosť od 08.05.1946